Tvůj správný ONLINE KURZ angličtiny

Recept na zdravou a účinnou dávku angličtiny!

Anamnéza - negativní zkušenost s učením angličtiny, ale v současnosti vůle něco s tím udělat

Diagnóza - neznalost anglického jazyka

Příznaky - strach z mluvení, špatná gramatika, nízké sebevědomí

Léčba - 1 video anglidsky/den (5 min), chytré kartičky Anki k tématu (15 minut), odkazy k videu

Vedlejší účinky - kurz může vyvolat zdravou závislost a růst sebevědomí

Prognóza - po 3 měsících očekávané výrazné zlepšení

Kontraindikace - nejsou známy, kurz je dobře snášen všemi věkovými skupinami i úrovněmi pokročilosti

Doporučení - pokračovat v užívání až do vymizení příznaků

Upozornění - při dlouhodobém užívání je třeba průběžná kontrola slovní zásoby na www.testyourvocab.com

Účinná látka:

2277 slovíček
11 balíčků
94 lekcí
444 minut výuky

Vyzkoušej si lekci angličtiny zdarma

anglidsky.cz - měřitelné výsledky a zlepšení pod kontrolou

Chceš se konečně naučit anglicky?

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto kurzu, zeptejte se svého domácího lektora angličtiny - kontakt